بیتمه

استعلام قیمت بیمه مسافرتی

استعلام انواع بیمه نامه های قابل صدور در کشور جمهوری اسلامی ایران

  • وارد کردن مشخصات
  • انتخاب بهترین بیمه نامه
  • خرید آگاهانه بیمه

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی پوشش دهنده خطرات و خسارات بیمه هنگام مسافرت می باشد صدمات جسمی، تأخیرهای طولانی در حرکت، گم شدن بار، تأخیر در رسیدن بار و... از پوشش های بیمه مسافرتی است .

آیا بیمه مسافرتی اجباری است ؟

بیمه مسافرتی برای برخی از کشورها و اخذ ویزا همچون کشورهای شنگن الزامی است .

بیمه مسافرتی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

صدمات جسمی، خسارات مالی ناشی از گم شدن بار، تأخیر وسیله حمل‌ونقل، گم‌شدن یا به سرقت رفتن پول، گم شدن مدارک شناسایی و... تحت پوشش بیمه مسافرتی است.

ارزانترین و بهترین بیمه مسافرتی را از کدام شرمت باید تهیه کرد؟

سامانه استعلام قیمت بیتمه بهترین مرجع برای انتخاب این نوع بیمه نامه می باشد.

حق بیمه مسافرتی چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت به تعهدات ، سن ، طول مدت سفر و مقصد حق بیمه متفاوت است .

بهترین بیمه مسافرتی را کدام شرکت بیمه ارائه می‌کند؟

سامانه استعلام قیمت بیتمه بهترین مرجع برای انتخاب این نوع بیمه نامه می باشد.

بیمه مسافرتی شامل سفرهای داخلی نیز می شود؟

خیر ، بیمه حوادث انفرادی برای سفرهای داخلی می باشد.

چگونه می‌توانم بیمه مسافرتی را تمدید کنم؟

بیمه مسافرتی اعتبار مشخصی دارد و بعد مدتی باطل ، و پس از آن نیاز به تهیه بیمه نامه جدید است .

آیا بیمه مسافرتی هزینه درمانی را پوشش می دهد ؟

یکی از پوشش‌های بیمه مسافرتی هزینه‌های درمانی است.

آیا گم شدن بار تحت پوشش بیمه مسافرتی است ؟

شرکت بیمه خسارت وارده به بیمه گزار را جبران می کند.

آیا اعتبار بیمه مسافرتی پس از خروج از کشور آغاز می شود؟

بله تاریخ شروع بیمه مسافرتی پس از خروج از کشور آغاز شده و برخی از شرکت‌ها 6 ماه و برخی دیگر تا یک‌ سال وقت برای خروج از کشور می‌دهند.

در صورت تغییر تاریخ ویزا آیا امکان تغییر زمان بیمه مسافرتی وجود دارد؟

پس از صدور بیمه مسافرتی شما تا مدت مشخصی فرصت دارید از کشور خارج شده و این مدت برخی از شرکت ها 6 ماه تا 1 سال فرصت می دهند .