بیتمه
انتخاب بیمه
اطلاعات خودرو
مشخصات تحویل گیرنده
پرداخت
 استعلام بیمه شخص ثالث خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث خودرو رنو تندر(لوگان L90)

خودروی رنو تندر(لوگان L90) از سال 1392 تا اکنون تولید شده و قیمت بیمه نامه این خودرو در این ساله ها یکسان می باشد
تاریخ سررسید
پوشش بیمه
مدت اعتبار
شرکت بیمه
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت

بیمه شخص ثالث ایران خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث آسیا خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث البرز خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث دانا خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث پارسیان خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث پاسارگاد خودرو رنو تندر(لوگان L90)

بیمه شخص ثالث رازی خودرو رنو تندر(لوگان L90)
بیمه شخص ثالث ما خودرو رنو تندر(لوگان L90)
بیمه شخص ثالث کارآفرین خودرو رنو تندر(لوگان L90)
بیمه شخص ثالث نوین خودرو رنو تندر(لوگان L90)