بیتمه
انتخاب بیمه
اطلاعات خودرو
مشخصات تحویل گیرنده
پرداخت
 استعلام بیمه شخص ثالث خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث خودرو بنز CLK 350

خودروی بنز CLK 350 از سال تا تولید شده و قیمت بیمه نامه این خودرو در این ساله ها یکسان می باشد
تاریخ سررسید
پوشش بیمه
مدت اعتبار
شرکت بیمه
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت

بیمه شخص ثالث ایران خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث آسیا خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث البرز خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث دانا خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث پارسیان خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث پاسارگاد خودرو بنز CLK 350

بیمه شخص ثالث رازی خودرو بنز CLK 350
بیمه شخص ثالث ما خودرو بنز CLK 350
بیمه شخص ثالث کارآفرین خودرو بنز CLK 350
بیمه شخص ثالث نوین خودرو بنز CLK 350